Nieuw college gemeente Utrecht aan de slag

De zeven wethouders van het nieuwe Utrechtse college van burgemeester en wethouders zijn donderdag 7 juni geïnstalleerd in de gemeenteraad. Zij voeren de maatregelen uit het coalitieakkoord ‘Utrecht: ruimte voor iedereen’ uit. De drie hoofdpunten uit dit akkoord zijn ‘Plaats voor iedereen’, ‘Gezonde groei voor iedereen’ en ‘Kracht voor iedereen’. Klik hier voor het coalitieakkoord ‘Utrecht: ruimte voor iedereen’.

Vrijdag 8 juni is de definitieve portefeuilleverdeling vastgesteld. Die verdeling is als volgt:

Burgemeester Jan van Zanen: Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Ombudszaken en Burgerzaken

Lot van Hooijdonk (GroenLinks): Energie, Mobiliteit, Groen, Dierenwelzijn, Wijk Zuid en West

Kees Diepeveen (GroenLinks): Wonen, Merwedekanaalzone, Grondzaken, Openbare ruimte, Versnelling Overvecht, Markten en havens, Wijk Overvecht

Linda Voortman (GroenLinks): Werk en inkomen, Diversiteit, Publieksdienstverlening, Personeel en organisatie
Wijk Zuidwest en Noordoost

Victor Everhardt (D66) (eerste loco-burgemeester): Volksgezondheid, Milieu & emissieloos vervoer, Jeugd & Jeugdzorg, Stationsgebied, Vastgoed, Wijk Leidsche Rijn

Klaas Verschuure (D66): Ruimtelijke ontwikkeling, Leidsche Rijn, Economische zaken, Circulaire economie, Middelbaar beroepsonderwijs, Wijk Noordwest

Anke Klein (D66): Financiën, Cultuur, Onderwijs, Wijkgericht werken en participatie, Erfgoed, Wijk Oost en Binnenstad

Maarten van Ooijen (ChristenUnie): Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn, Asiel en integratie, Sport
Wijk Vleuten-De Meern

Op de foto, vlnr boven: Lot van Hooijdonk, Kees Diepeveen, Gabriëlle Haanen, Jan van Zanen, Linda Voortman, Maarten van Ooijen. Onder: Victor Everhardt, Klaas Verschuure, Anke Klein.