Geldig bod voor panden Hardebollenstraat

De gemeente heeft één rechtsgeldige bieding gekregen voor de verkoop van de dertien voormalige prostitutiepanden in de Hardebollenstraat. Utrecht gaat nu verder in gesprek met de bieder. Doel is om nog deze maand het uitgiftecontract te tekenen van de panden die de gemeente in 2016 kocht. De geboden prijs valt binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

De Hardebollenstraat moet een levendig, aantrekkelijk straatje worden met een mix van ateliers, cultuur, creatieve winkels en andere (kleinschalige, ambachtelijke) detailhandel, ondersteund door kleinschalige horeca. Zo hebben de buurt (vertegenwoordigd door een klankbordgroep van bewoners en ondernemers) en de gemeente dit vorig jaar uitgesproken.

Voorkeur voor verkoop aan één partij
Geïnteresseerde partijen konden tot 15 december bieden op de dertien panden als één geheel en/of op één van de vier clusters. De gemeente heeft eerder de voorkeur voor verkoop aan één partij aangegeven, om zo een samenhangende ontwikkeling van de straat te bewerkstelligen. Nu is er dus een bieding die hieraan voldoet. Daarnaast zijn er drie biedingen binnengekomen voor één cluster, maar deze biedingen zijn niet in aanmerking gekomen omdat voor de overige drie clusters geen geldig bod kwam.

De bieder wil van de Hardebollenstraat een sociale en gezellige plek maken en op de begane grond ruimte bieden aan ondernemers, creatieven en kleine horecagelegenheden. De gemeente wil nog deze maand tot gunning en tot ondertekening van het uitgiftecontract overgaan. Daarna presenteert de inschrijver zichzelf en organiseert hij een bijeenkomst voor bewoners en andere partijen uit de buurt. Daarna gaat hij het plan verder uitwerken en met de buurt bespreken.