Foto-expo Law&Order van Jan Banning in Centraal Museum

In het Centraal Museum is van 9 september tot en met 27 november 2016 Law & Order, een fotoproject van de Utrechtse fotograaf Jan Banning te zien.

Law & Order
Law & Order is een fotoproject waarin het strafrecht in vier verschillende landen uit vier werelddelen wordt vergeleken: Colombia (Zuid-Amerika), Frankrijk (Europa), Oeganda (Afrika) en de Verenigde Staten (Noord-Amerika). Het project verbindt een kunstzinnige optiek met een documentaire benadering en werpt een licht op de belangrijkste instituties binnen het strafrechtsysteem: de politie, rechtbanken en gevangenissen.

De Utrechtse fotograaf Jan Banning stelt hiermee vragen aan de orde als: Hoe gaan we om met misdadigers? Wat is de verhouding tussen straf en misdaad? Is opsluiting, naast een instrument om te straffen, ook een effectief middel om herhaling te voorkomen?

De vier landen zijn gekozen in overleg met het Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law (MPI) in Freiburg, Duitsland, een internationaal gerenommeerd wetenschappelijk instituut. De toegepaste criteria bij deze keuze – naast dat er toegang verkregen moest kunnen worden tot de verschillende strafrechtsystemen – waren een verscheidenheid aan rechtssystemen (burgerlijk recht en gewoonterecht), het percentage moorden, en een verdeling tussen onwikkelde en ontwikkelingslanden.

Jan Banning over de tentoonstelling: “Na het bezoeken van vele gevangenissen en na het lezen van een vuistdikke stapel criminologische literatuur, heb ik de stellige indruk dat mensen eindeloos in een cachot stoppen niet bar vruchtbaar is. Dus het is zinnig om na te denken over een andere aanpak. Ik wil met dit project dat denken stimuleren.”

Een zaal in het museum is bestemd voor tentoonstellingen van Utrechtse kunstenaars, vormgevers en ontwerpers: de Nieuw Utrecht Kamers. Na onder anderen Couzijn van Leeuwen, Maarten Baas en Halina Zalewska, is nu de beurt aan fotograaf Jan Banning.