CMU wil intensiever samenwerken met gemeenteraad

UTRECHT – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 roept Centrummanagement Utrecht (CMU) middels een brief de lokale politieke partijen op tot intensivering van de dialoog en samenwerking met de partijen die straks in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd. In de brief worden belangrijke onderwerpen besproken die relevant zijn voor het ruimtelijk en economisch functioneren van het centrum van de stad. Lees de brief hier

Samenwerking

De economische betekenis van het centrum van Utrecht is heel belangrijk voor de rest van de gemeente. Zo is het centrum een enorme bron van werkgelegenheid met zo’n 50.000 arbeidsplaatsen, ontvangt het jaarlijks meer dan 35 miljoen bezoekers en genereert het een omzet van meer dan 1 miljard euro per jaar. Om deze functie te behouden en te versterken, is het belangrijk om te blijven investeren in verbeteringen van de ruimtelijk en economisch functies van Utrecht. CMU roept alle politieke partijen op dit te doen in samenwerking met onder meer centrummanagement.

Projectwethouder Centrum

Daarbij zou de focus van de samenwerking moeten liggen op het ontwikkelen van een visie op het centrumgebied in 2030. Hieruit komen belangrijke vragen naar voren, zoals: wordt het centrum van Utrecht een binnenstad die vol mee gaat met de schaalsprong die Utrecht doormaakt (grootschaligheid)? Of een binnenstad die bewust tegendraads kiest voor kleinschaligheid? En: wordt het gebied een verkeersas voor fietsers en OV of een verblijfsgebied voor bezoekers en bewoners? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, stelt CMU onder meer voor één Projectwethouder Centrum aan te stellen in een rol vergelijkbaar met die van de Projectwethouder Stationsgebied van de afgelopen acht jaren.

Ambities

Een ander belangrijk punt is dat moet worden doorgegaan met de verbetering van de ruimtelijke en economische functies. Naast het beleid dat is vastgelegd in het Convenant tussen gemeente en CMU moet ook extra aandacht komen voor afstemming van de gemeentelijke regels met de geformuleerde ambities.

Ondernemersfonds Utrecht

Daarnaast pleit CMU voor een langdurige continuïteit van Ondernemersfonds Utrecht. Zonder het ondernemersfonds, dat in 2012 van start ging, zijn de mogelijkheden van CMU beperkt. Een wijdere horizon van het fonds maakt verdere professionalisering van centrummanagement mogelijk.

Mijlpaal: Utrecht 900

Ten slotte zien CMU en veel andere partijen de viering van 900 jaar stadsrechten in 2022 als een geweldige kans om bewoners nog sterker te verbinden met hún stad en een mijlpaal waarbij Utrecht zich extra kan profileren.