Het businessplan van CMU

CMU bestuursleden zijn vrijwilligers. Mensen die een toonaangevende rol vervullen in het Utrechtse centrum. Mensen die zich voor meer verantwoordelijk voelen dan alleen hun eigen zaak of belang. Wie zo’n bestuursrol op zich neemt en daar tijd, moeite en verantwoordelijkheid in steekt, wil die verantwoordelijkheid ook voelen. Verschil maken. Iets bereiken voor de achterban. In Lees verder… »


Voorstel college voor ‘samen stad maken op de Utrechtse manier’

Het Utrechts college wil bewoners, ondernemers en bezoekers nog actiever betrekken bij vraagstukken in de groeiende stad. Daarom heeft het college vandaag een notitie naar de gemeenteraad gestuurd met de visie en plannen voor de ‘verdere vernieuwing van (wijk)participatie’, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. De visie wordt 27 maart besproken op een werkconferentie. Het college Lees verder… »