Laat je niet overvallen!

Dinsdagavond 10 mei organiseert de Gemeente Utrecht samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) op het stadskantoor een veiligheidsavond: Laat je niet overvallen! Detaillisten en medewerkers krijgen die avond voorlichting over het voorkomen van een overval, afpersing, winkeldiefstal en agressie. Alle ondernemers in Utrecht zijn voor deze veiligheidsavond uitgenodigd. Deelname is kosteloos. Als Lees verder… »


Stop Heling!

Afgelopen jaar is landelijk de campagne Stop Heling gestart. De burgemeester heeft sinds september 2015 hieraan de nodige aandacht geschonken en de rol die ondernemers in de bestrijding hiervan kunnen spelen.